VAROVANJE PODATKOV

Pogodbena in tehnična dokumentacija

PRAVNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Spodnji referenčni dokumenti, ki se nanašajo na pogodbeno razmerje, skladnost z zakonodajo, varnost, zasebnost in varovanje osebnih podatkov, veljajo za vse organizacije, ki so se odločile za uporabo Linije Spregovori! 

Linija Spregovori! temelji na odprtokodni programski opremi GlobaLeaks, ki je skladna z Direktivo EU o zaščiti žvižgačev in Zakonom o zaščiti prijaviteljev. Zagotovljena sta vzdrževanje in osveževanje platforme, pri tem pa niso potrebni zunanji ali notranji tehnični posegi. 

Linija Spregovori! nudi visoko stopnjo varnosti za prijavitelje in zaupnike. Programska oprema je podvržena stalnemu strokovnemu nadzoru, rednim varnostnim revizijam in penetracijskim testom. Več o varnostnih, pravnih in drugih standardih, ki jih zagotavljamo med uporabo Linije Spregovori!, lahko preberete na tej povezavi.

CERTIFIKATI