POTREBUJETE POMOČ PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ?

Multimedijski center

V nadaljevanju boste našli nekaj slik za spletno stran, plakat, vzorčno e-pošto in besedila, ki jih lahko objavite na svoji uradni spletni strani, intranetu, v novičniku, ali jih vključite v ustrezne interne dokumente (npr. pravilnik o prijavljanju nepravilnosti idr.). S pomočjo teh materialov pomagate svoji organizaciji pri širjenju  informacij o digitalni platformi za notranje prijave sumov nepravilnosti, ki ste jo uvedli. 

Sporočila o digitalni platformi Linija Spregovori! in vso ostalo komunikacijo morajo vedno spremljati ustrezne informacije o pravilniku ter internih postopkih vaše organizacije, ki se nanašajo na prijavo suma nepravilnosti in zaščito prijaviteljev. Gre zlasti za sledeče informacije: 

  • vsi kanali, ki so na voljo za prijavo nepravilnosti, vključno z digitalno platformo za notranjo prijavo suma nepravilnosti Linija Spregovori!, 
  • kdo je lahko prijavitelj in kaj lahko prijavi, 
  • kdo je upravičen do zaščite, vrste zaščite in podpornih ukrepov, ki jih organizacija zagotavlja prijaviteljem (vključno s postopki in pravnimi sredstvi za obravnavo škodljivega ravnanja) 
  • ureditev zaupnosti in anonimnosti (vključno s pravnimi izjemami in omejitvami v praksi), 
  • način obravnave prijave in komunikacije s prijaviteljem (vključno z roki in načinom obveščanja prijavitelja), 
  • način obdelave osebnih podatkov, trajanje in namen hrambe osebnih podatkov. 

OPIS DIGITALNE PLATFORME ZA NOTRANJO PRIJAVO  


Predlagamo, da spodnji opis digitalne platforme za notranjo prijavo vključite v ustrezne interne pravilnike in postopke (kot je npr. postopek za prijavo suma nepravilnosti), kot tudi v tematske sekcije na spletni strani ter intranetu vaše organizacije, ki so namenjene prijavljanju suma nepravilnosti. 

[Ime vaše organizacije] odslej uporablja Linijo Spregovori!, varno digitalno platformo za prijavo suma nepravilnosti, ki jo zagotavlja Transparency International Slovenia. Sedanji in nekdanji zaposleni ter ostali sodelavci (študenti, pripravniki, prostovoljci ipd.) lahko preko tega notranjega kanala prijavijo sume nepravilnosti, ki se pojavijo v zvezi z delom v [ime vaše organizacije]. 

Prijava preko nove digitalne platforme prinaša prijaviteljem številne prednosti tako z vidika varnosti kot tudi okrepljene zaupnosti:  

Postopek prijave poteka enostavno z izpolnitvijo vprašalnika, prijavitelj pa ima vedno možnost, da prijavo odda anonimno. Prijavo je mogoče oddati na katerikoli digitalni napravi (osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon), znotraj ali zunaj organizacije. Zaščita anonimnosti je zagotovljena v vsakem primeru.   

Za prejem in obravnavo prijav je zadolžen/zadolžena [ime in naziv zaposlenega, ki je znotraj organizacije imenovan za zaupnika; običajno gre za vsaj 2 osebi – zaupnik in namestnik], ki je zavezan/zavezana k zaupnosti.  

Platforma omogoča obojestransko in popolnoma anonimno komunikacijo med prijaviteljem in zaupnikom. Prav tako so mogoče naknadne zahteve po dodatnih pojasnilih ali posredovanje povratnih informacij tudi v primerih, ko se je prijavitelj odločil, da ne bo navedel nobenega osebnega kontakta. Po oddaji prijave prejme prijavitelj 16-mestno številčno kodo, ki jo mora shraniti, da lahko ponovno dostopa do prijave, prebere povratno informacijo in komunicira z zaupnikom. 

Prijavo preko Linije Spregovori! lahko oddate na spletnem naslovu: [vstavi povezavo do Linije Spregovori! v vaši organizaciji

SLIKE ZA SPLETNO STRAN TER INTRANET


Banner 320×320
Banner 640×320
Širok banner 1000×150

Na začetno stran uradne spletne predstavitve vaše organizacije vstavite sliko s povezavo do tematske sekcije, namenjene prijavljanju nepravilnosti (to opcijo priporočamo bolj kot objavo neposredne povezave do same platforme). Vsaj na začetku poskušajte dati prednost in zagotoviti čim večjo vidnost novi storitvi: sliko objavite na dobro vidnem mestu, brez potrebe po brskanju po strani. 

V tematski sekciji, namenjeni prijavljanju nepravilnosti, lahko uporabite sliko s povezavo do digitalne platforme Linija Spregovori! v vaši organizaciji.   

Slika je na razpolago v različnih formatih, izberite tisto, ki najbolj odgovarja vašim potrebam. 

S klikom na spodnji gumb lahko prenesete vse razpoložljive formate. 

NOVICE ZA SPLETNO STRAN, INTRANET IN NOVIČNIK VAŠE ORGANIZACIJE 


Na spletni strani, intranetu in v novičniku svoje organizacije objavite novico, v kateri vse obiskovalce obvestite o novem digitalnem kanalu, ki ste ga sprejeli z namenom krepitve integritete v organizaciji in zaščite tistih, ki se odločijo prijaviti sume nepravilnosti. V nadaljevanju je primer besedila za objavo: 

[Ime vaše organizacije] omogoča vsem sedanjim in nekdanjim zaposlenim ter ostalim sodelavcem (študenti, pripravniki, prostovoljci idr.) uporabo novega digitalnega kanala za boj proti korupciji in nepravilnostim v delovnem okolju. 

Spoznajte digitalno platformo Linija Spregovori!, ki jo je skupaj s partnerji razvila nevladna organizacija s statusom v javnem interesu Transparency International Slovenia. Platforma na varen in zaupen način omogoča oddajanje prijav domnevnih nepravilnosti, za katere ste izvedeli v svojem delovnem okolju. 

Med glavnimi prednostmi Linije Spregovori! je možnost oddaje popolnoma anonimne prijave in dvosmerne komunikacije med prijaviteljem in zaupnikom tudi v nadaljnjih fazah postopka. 

Za več informacij o internih postopkih za prijavo nepravilnosti v [Ime vaše organizacije], zaščiti prijaviteljev ali če želite oddati prijavo, kliknite tukaj [povezava do tematske sekcije, posvečene boju proti korupciji, integriteti in/ali žvižgaštvu v vaši organizaciji]. 

Za več informacij o projektu Linija Spregovori! obiščite spletno stran https://www.spregovori.si/

Plakat


Plakat je namenjen vsem, ki gredo skozi prostore organizacije (zaposlenim, sodelavcem, pa tudi ostalim), in je zasnovan tako, da potencialne prijavitelje spodbuja k uporabi platforme Linija Spregovori! za pošiljanje prijav suma nepravilnosti. 

Plakat

Specifikacija

Plakat je v formatu 500×700 mm. 

Priporočamo debelino papirja vsaj 130 g. 

Verzija za tisk ali objavo na spletu. 

Predlagamo, da natisnete in porazdelite več izvodov glede na velikost organizacije, in jih objavite na strateških točkah, ki so vsakomur jasno vidne (npr. vhod, skupni prostori za zaposlene, oglasna/info deska, pisarna zaupnika ipd.). 

Kliknite na spodnji gumb za prenos plakata.

vzorčna pošta


Zaposleni in sodelavci 

Obvestite svoje zaposlene in ostale sodelavce (študenti, pripravniki, prostovoljci idr.) preko elektronske pošte, da lahko odslej koristijo Linijo Spregovori!, varno digitalno platformo za prijavo suma nepravilnosti v vaši organizaciji.

Od: Vodja organizacije 


Za: Oseba, odgovorna za notranji prijavni sistem v organizaciji 


Zadeva: Varna digitalna platforma za notranjo prijavo suma nepravilnosti 


Dragi kolegi in sodelavci,  

prijava suma nepravilnosti je eden najučinkovitejših načinov za odkrivanje in obravnavo nepravilnosti, s čimer se naša organizacija in javnost zaščitita pred škodljivimi učinki neustreznega ravnanja. [ime vaše organizacije] od [datum] uporablja notranji mehanizem za prijavo suma nepravilnosti, da bi našim sedanjim in nekdanjim zaposlenim ter ostalim sodelavcem (študenti, pripravniki, prostovoljci idr.) omogočili prijavo nepravilnosti, ki jih zaznajo v svojem delovnem okolju. 

[ime vaše organizacije] odslej nudi varno digitalno platformo Linija Spregovori! za prijavo suma nepravilnosti v naši organizaciji, ki jo je skupaj s partnerji razvila nevladna organizacija s statusom v javnem interesu Transparency International Slovenia. 

Uporaba nove digitalne platforme prinaša prijaviteljem številne prednosti z vidika varnosti in okrepljene zaupnosti: 

  • Postopek prijave poteka enostavno z izpolnitvijo vprašalnika, prijavitelj pa prijavo lahko odda anonimno. 
  • Za prejem in obravnavo prijav je zadolžen/zadolžena [ime in naziv zaposlenega, ki je znotraj organizacije imenovan za zaupnika; običajno gre za vsaj 2 osebi – zaupnik in namestnik], ki je zavezan/zavezana k zaupnosti.  
  • Platforma omogoča obojestransko in popolnoma anonimno komunikacijo med prijaviteljem in zaupnikom. Prav tako so mogoče naknadne zahteve po dodatnih pojasnilih ali posredovanje povratnih informacij tudi v primerih, ko se je prijavitelj odločil, da ne bo navedel nobenega osebnega kontakta. Po oddaji prijave prejme prijavitelj 16-mestno številčno kodo, ki jo mora shraniti, da lahko ponovno dostopa do prijave, prebere povratno informacijo in komunicira z zaupnikom. 
  • Prijavo je mogoče oddati na katerikoli digitalni napravi (osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon), znotraj ali zunaj organizacije. Zaščita anonimnosti je zagotovljena v vsakem primeru.   

Za več informacij o internih postopkih za prijavo nepravilnosti v [Ime vaše organizacije], zaščiti prijaviteljev ali če želite oddati prijavo, kliknite tukaj [povezava, ki vodi do tematske spletne strani, posvečene boju proti korupciji, integriteti in/ali žvižgaštvu v vaši organizaciji]. 

Za več informacij o projektu Linija Spregovori! obiščite spletno stran https://www.spregovori.si/