kako vzpostaviti učinkovit notranji mehanizem za prijave sumov nepravilnosti

Žvižgaštvo

Žvižgaštvo, oz. razkrivanje nepravilnosti je eden najučinkovitejših načinov za odkrivanje korupcije, goljufij, slabega upravljanja in drugih kršitev, ki ogrožajo javno zdravje, varnost, finančno integriteto, človekove pravice in okolje. Neetično ali nezakonito ravnanje v zasebnih in javnih organizacijah ima lahko zelo resne posledice tudi z vidika ugleda in javne podobe organizacije.  

Večina prijaviteljev najprej prijavi domnevne nepravilnosti v svojih organizacijah, ki v okviru svojih pristojnosti predstavljajo najprimernejše okolje za obravnavo neustreznega ravnanja. Zato je bistveno, da organizacije, bodisi zasebna podjetja bodisi javne ustanove, zagotovijo varne in učinkovite mehanizme za prejemanje in obravnavo tovrstnih prijav, hkrati pa poskrbijo za trdno zaščito prijaviteljev. K temu lahko pripomorejo učinkoviti notranji prijavni sistemi.  

Notranji prijavni sistemi zaposlenim v organizaciji zagotavljajo varne poti za prejemanje prijav, zaščito prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi in usmerjanje odziva organizacije. Tovrstni mehanizmi so tudi učinkovita orodja za obvladovanje in preprečevanje tveganj, saj pomagajo zaščititi organizacije pred posledicami neustreznega ravnanja – vključno s pravno odgovornostjo, trajno škodo na ugledu in resnimi finančnimi izgubami.  

Organizacija Transparency International je pripravila pregled izbranih virov in gradiv za podporo organizacijam pri implementaciji učinkovitih notranjih mehanizmov za prijavo suma nepravilnosti. Najdete jih spodaj, skupaj z ostalimi viri, ki so jih razvili drugi in za katere smo menili, da bodo za vas koristni.