O PROJEKTU SPREGOVORI, EVROPA!

Krepitev vloge javnosti pri prijavah korupcije

Žvižgači so pomemben del nacionalnih in evropskih prizadevanj za zaznavo in preprečevanje korupcije.
Razkrili so nepravilnosti, pomagali prihraniti javna sredstva ter preprečiti zdravstvene in okoljske
katastrofe. Več ljudi mora opozoriti na sume nepravilnosti. S projektom želimo preprečevati
korupcijo na področjih z visokimi tveganji, kot so javno naročanje, zdravstvo, stiki med poslovnimi
interesi in politiko – s spodbujanjem ljudi, naj sume nepravilnosti prijavijo tistim, ki lahko glede tega
ukrepajo.

Namen projekta

Projekt Spregovori, Evropa (Speak Up Europe) je namenjen preprečevanju korupcije v EU na
področjih z visokimi tveganji s krepitvijo položaja posameznikov, ki prijavijo sume nepravilnosti javnim
ali zasebnim organizacijam in organizacijam civilne družbe, ki lahko glede nepravilnosti ukrepajo.
Da bi dosegli zastavljeni cilj, bomo v sklopu projekta javnosti v Sloveniji zagotovili dostop do varnih
kanalov za prijavo korupcije
, po katerih bomo ljudem zagotavljali tehnično, pravno in zagovorniško
podporo. Analiza prejetih zadev bo posledično omogočila Transparency International Slovenia, da prepozna
sistemske težave na področjih z visokimi tveganji in ustrezno prilagodi svoje zagovorništvo.

Poleg tega bomo v okviru projekta javnim in zasebnim organizacijam s področij z visokimi tveganji v
Sloveniji nudili pomoč pri vpeljavi najboljših mehanizmov za žvižgaštvo. Ne le, da bo to koristilo
zaposlenim, ki bodo imeli dostop do varnih kanalov za prijavo korupcije in bodo lahko prejeli
informacije glede svojih pravic in obveznosti, tudi javne in zasebne organizacije bodo imele korist od
tega, saj so mehanizmi za žvižgaštvo učinkovita orodja za upravljanje in preprečevanje korupcijskih
tveganj. Organizacije bodo tako lahko prejemale in obravnavale prijave korupcije, s tem pa
preprečevale ali omejevale škodo zanje in, pogosto, za javni interes. Projekt bo torej koristil družbi v
širšem smislu.

Financer

Projekt poteka od januarja 2022 do decembra 2023 in ga financira Sklad za notranjo varnost – Policija Evropske unije. Vsebina gradiv nastalih v sklopu projekta odraža izključno stališča avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih gradiva vsebujejo.

Partnerji projekta

  • Transparency International (mednarodni sekretariat)
  • Transparency International Madžarska
  • Transparency International Italija
  • Transparency International Slovenia
  • Whistleblowing Solutions Impresa Sociale (WBS)


Več informacij o projektu lahko najdete v zloženki in na spletni strani projekta.