Nova publikacija: Notranje prijavne poti

V Transparency International Slovenia smo izdali vodič po najboljših praksah na področju notranjih prijav z naslovom »Notranje prijavne poti« v skladu z Direktivo EU o zaščiti žvižgačev in Zakonom o zaščiti prijaviteljev. 

 Publikacija celovito obravnava problematiko notranjega prijavnega mehanizma in predstavlja najboljše prakse za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Večina prijaviteljev najprej prijavi domnevne kršitve znotraj svoje organizacije, zato je zelo pomembno, da organizacije zagotovijo varne in učinkovite sisteme za prejem in obravnavo prijav, hkrati pa poskrbijo za močno zaščito prijaviteljev.  

 V vodiču je poudarjeno, da notranje prijavne poti niso zgolj zakonska obveznost, ampak služijo tudi kot prepričljiv indikator razvitosti etičnih standardov in kulture v organizaciji. Kultura, ki temelji na zaupanju, transparentnosti in odgovornosti, iz dolgoročnega vidika pozitivno vpliva na uspešnost organizacije, trdne odnose s poslovnimi partnerji in zvestobo zaposlenih. Še posebej, če se k visokim standardom zaveže vodstvo organizacije in zaposlenim redno sporoča, da brezpogojno podpira odprto komunikacijo v zvezi z nepravilnim ravnanjem. Kakovostno zastavljene notranje prijavne poti lahko pripomorejo k zmanjšanju morebitnih finančnih izgub, ki bi drugače lahko nastale, če bi se sum nepravilnosti reševal v okviru postopka zunanje prijave in/ali na sodišču. Robusten notranji prijavni mehanizem zato lahko pomembno prispeva h krepitvi ugleda organizacije in privabljanju perspektivnih kadrov. 

 Dokument se osredotoča tudi na razlike med Direktivo EU o zaščiti žvižgačev in Zakonom o zaščiti prijaviteljev. Iz primerjalne analize izhaja, da se je Slovenija med implementacijo odločila za t.i. širok pristop in je v svojo nacionalno zakonodajo prenesla širok nabor priporočil iz Direktive, kar je zelo pohvalno in na ravni EU velja za primer dobre prakse. Publikacija pa nosi temeljno sporočilo, da niti odlično formuliran zakon še ne pomeni učinkovite izvedbe v praksi. Vabimo vas k branju! 

Notranje prijavne poti – najboljše prakse (pdf)

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na generalno sekretarko TI Slovenia Marušo Babnik (info@transparency.si ali 01 320 73 25). 

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki je stopil v veljavo 22. februarja 2023, je zavezancem prinesel nove obveznosti. Razen vzpostavite notranjih prijavnih poti so dolžni imenovati zaupnika, sprejeti notranji akt in poročati Komisiji za preprečevanje korupcije. Rok za izpolnitev vseh obveznosti v skladu z ZZPri za zavezance v javnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi in v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi je bil 23. 5. 2023. Zavezanci v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih, pa imajo čas do 17. 12. 2023. 

V kolikor potrebujete pomoč pri vzpostavitvi notranjega prijavnega mehanizma v vaši organizaciji, se lahko zanesete na dolgoročne strokovne izkušnje Transparency International Slovenia na področju zaščite žvižgačev. Nudimo vam usposabljanje za zaupnike in njihove namestnike ali za zaposlene v organizaciji, podporo pri oblikovanju notranjega postopka prijave in notranjega akta ter drugo svetovanje po meri po ugodnih cenah. Pomoč in možnost povezovanja lahko pridobite tudi ob vključitvi v Mrežo zaupanja. Kot naročniki na Linijo Spregovori! boste v okviru svoje notranje prijavne poti vpeljali tudi digitalno pot za prijave v organizaciji, ki omogoča varno, dvosmerno in popolnoma anonimno komunikacijo med prijaviteljem in zaupnikom. Več informacij na https://www.spregovori.si/ in na info@transparency.si

Najprej objavljeno na spletni strani društva Transparency International Slovenia.